Home 2018-04-24T10:26:56+00:00

De online oplossing voor uw organisatie!

De BOLbox is een online applicatie van BOL training en advies. Het is ontstaan uit de jarenlange ervaring van BOL training en advies binnen overheidsinstanties, bouw en industrie.

Tot op de dag van vandaag constateren we dat er binnen organisaties nog steeds behoefte is aan een digitaal beheerssysteem, om inzicht te hebben in de juiste kwalificaties van medewerkers, deze op tijd te kunnen trainen, keuringen van materiaal en materieel te borgen en te voldoen aan de Arbowetgeving. Dit en veel meer treft u in de BOLbox.

De BOLbox zorgt ervoor dat alle relevante Arbo gerelateerde informatie op iedere gewenste werkplek toegankelijk, veilig en gestructureerd kan worden beheerd.

2404, 2018

Weet u waar de volgende toolbox over gaat?

Uw bedrijfsvoering is gebaat bij continue aandacht op veiligheid, gezondheid en milieu (VGM). Om de kans op gevaarlijke situaties en ongelukken te verminderen is het [...]

De voordelen van de BOLbox

100% in de cloud

  • Geen softwarematige installatie
  • Gegevens worden veilig opgeslagen
  • Vanuit iedere werkplek bereikbaar
BOLbox-centraal systeem

Centraal systeem

  • Alle Arbo-processen geborgd
  • Digitaal archief van documenten
  • Digitaal trainingsoverzicht van medewerkers
Wet- en Regelgeving

Wet- en regelgeving

  • Alle keuringen en registraties bijeen
  • BHV-organisatie up-to-date
  • Actuele informatie direct beschikbaar

Is het iets voor uw organisatie?

Met de inzet van de BOLbox is alle relevante en gearchiveerde informatie op ieder moment en vanaf elke werkplek beschikbaar. U kunt u zodoende direct en snel beschikken over kritische gegevens om uw bedrijfsvoering te beheersen. Bovendien bereikt alle informatie de organisatie langs verschillende kanalen. Tevens bevindt het zich vaak op veel locaties en afdelingen. De BOLbox zorgt ervoor dat deze, niet-gestructureerde informatie veilig, toegankelijk en beheersbaar is.

BOLbox-Buitendiensten

Buitendiensten

De buitendienst is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van haar objecten in de openbare ruimte. Belangrijk is dat het onderhoud van de bedrijfsmiddelen (assets) op orde is en dat de medewerkers de juiste kennis en vaardigheden bezitten. Inentingen, voorlichting,  BHV, CCV nascholing wordt met de BOLbox allemaal inzichtelijk en beheersbaar gemaakt en nog veel meer!

VCA gecertificeerd

VCA bedrijven

Bij VCA certificering is de borging van veiligheid, gezondheid en milieuregels belangrijk. Het naleven van deze regels is essentieel.  Zo dienen de keuringen van arbeidsmiddelen op orde te zijn. Zowel voor de organisatie als bij de audits door de Certificerende Instantie zijn alle VCA eisen direct beschikbaar en inzichtelijk. De BOLbox ondersteunt u daarbij.

MKB

MKB

Ook deze ondernemers dragen zorg voor hun medewerkers, zodat zij veilig en gezond kunnen (blijven) werken. De BOLbox helpt u hierbij, doordat u direct alle kwalificaties van uw medewerkers, keuringen van gereedschappen en registraties kan beheren en beheersen. Met deze tool zijn alle administratie en documentatie digitaal opgeborgen in één centraal systeem.

Onze klanten