Meer grip op de veiligheid en gezondheid!

In de gebruiksvriendelijke interface van het BOLbox arbobeheersysteem zie je direct en organisatiebreed of medewerkers, gereedschap en materieel in orde zijn met kwalificaties en keuringen. Alle arbo registraties in één overzicht!

Alles in de BOLbox!

Alle arbo registraties in één arbo portaal

De veiligheid en gezondheid van je medewerkers is een grote verantwoordelijkheid. Je hebt te maken met de Arbowet en bijbehorende regelgeving.

Daarnaast heb je de zorg voor de juiste veiligheidstrainingen, bijscholing en (her)keuringen van (hand)gereedschap, materiaal en materieel. Met de BOLbox beschik je over een gebruiksvriendelijk arbo portaal waarmee je de arbo registraties en het totaaloverzicht behoudt op onder andere:

Een greep uit de functionaliteiten van de BOLbox

Organisatie inrichting

Uw organisatie kan bestaan uit diverse locaties, afdelingen en functies. Deze belangrijke organisatorische informatie kunt u vinden onder ‘organisatie’. Hier kunt u alle onderdelen toevoegen, wijzigen of verwijderen.

Gegevens medewerker

Alle belangrijke gegevens van uw medewerker(s) staat in één overzicht. U kunt gegevens toevoegen, aanpassen of verwijderen. Zo kunt u altijd zien waar en in welke functie uw medewerkers werkzaam zijn.

Trainingsoverzicht

Hier ziet u alle benodigde trainingen die de medewerker nodig heeft om veilig & gezond te kunnen werken. Dankzij het stoplichtprincipe ziet u welke trainingen nog geldig zijn, bijna aflopen of (opnieuw) moeten worden behaald.

Registratie incidenten

Arbowet, artikel 9, stelt u verplicht om ongevallen te melden, registreren en onderzoeken, zodat gevaarlijke handelingen en situaties voortaan kunnen worden uitgesloten. Het gaat hierbij ook om agressie-incidenten.

Code 95 nascholing

Heeft u chauffeurs die beroepsmatig goederen en/of personen vervoeren? Dan moeten zij code 95 nascholing volgen. Binnen 5 jaar in totaal 35 uur, waarvan minimaal 7 uur praktijk nascholing. Maar om wie gaat het?

Toolbox bijeenkomsten

Periodieke voorlichting en onderricht aan uw medewerkers is verplicht. Toolbox bijeenkomsten zijn daarvoor een prima instrument. Ze zijn kort, krachtig en gaan over één specifiek, aan het werk gerelateerd onderwerp.

Beschermingsmiddelen

Alle benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) worden in een overzicht geplaatst. Locatie, uitgifte, vervanging, gebruik en geldigheid kunnen worden beheerd.

Inentingen medewerkers

Als een medewerker tijdens het werk de kans loopt om besmet te raken met bijvoorbeeld hepatitis of tetanus, dan moet u vaccinaties aanbieden om deze kans te minimaliseren.

Veiligheidsinstructies

U kunt uw veiligheidsinstructies gestructureerd beheren. De BOLbox maakt gebruik van een overzichtelijk en duidelijke mappenstructuur. Hier kunt u meerdere documenten uploaden.

Keuringen

Alle het gereedschap, materialen, materieel en tractiemiddelen kunt u toevoegen in de BOLbox. Ieder item moet gekeurd worden om te zorgen dat het gebruik ervan veilig is.

Bedrijfshulpverlening

Hoe is de BHV georganiseerd binnen uw organisatie? Het laat een totaaloverzicht zien, maar ook per locatie, tot op het niveau van de mensen, middelen en procedures.

Interesse in ons Arbobeheersysteem en/of Arbo App?
Neem contact met ons op!

Organisatie inrichting

Uw organisatie kan bestaan uit diverse locaties, afdelingen en functies. Deze belangrijke organisatorische informatie kunt u vinden onder ‘organisatie’. Hier kunt u alle onderdelen toevoegen, wijzigen of verwijderen. Ook zijn deze per onderdeel weergegeven in een lijst. Met andere woorden, uw organisatiestructuur is de basis voor de BOLbox. Daarom sluit onze applicatie altijd volledig aan op iedere organisatie!

Voordelen

Gegevens medewerker

Alle belangrijke gegevens van uw medewerker(s) staat in één overzicht. U kunt gegevens toevoegen, aanpassen of verwijderen. Zo kunt u altijd zien waar en in welke functie uw medewerkers werkzaam zijn. Daarnaast kunt u zien of zij bijvoorbeeld tot de BHV-organisatie behoren en/of eventueel Code 95 nascholing nodig hebben.

Voordelen

Trainingsoverzicht medewerker

Hier ziet u alle benodigde trainingen die de medewerker nodig heeft om veilig en gezond te kunnen werken. Dankzij het stoplichtprincipe ziet u welke trainingen nog geldig zijn, bijna aflopen of (opnieuw) moeten worden behaald.

Trainingen kunnen worden toegevoegd in lijn met de werkzaamheden en wetgeving. Zo wordt strategisch trainen een fluitje van een cent.

Voordelen

Registratie incidenten

Arbowet, artikel 9, stelt u verplicht om ongevallen te melden, registreren en onderzoeken, zodat gevaarlijke handelingen en situaties voortaan kunnen worden uitgesloten. Het gaat hierbij ook om agressie-incidenten. Geef aan dat er een (agressie-)incident heeft plaatsgevonden en u bent klaar voor verdere registratie, analyse en opvolging. Beheer van incidenten was nog nooit zo eenvoudig.

Voordelen

Code 95 nascholing

Heeft u chauffeurs die beroepsmatig goederen en/of personen vervoeren? Dan moeten zij code 95 nascholing volgen. Binnen 5 jaar in totaal 35 uur, waarvan minimaal 7 uur praktijk nascholing. Maar om wie gaat het? Met welke opleidingen worden nascholingsuren behaald? Hoeveel uur hebben ze al? Hebben ze genoeg praktijkuren? Hoeveel tijd is er nog? Hier krijgt u duidelijkheid.

Voordelen

Toolbox bijeenkomsten

Periodieke voorlichting en onderricht aan uw medewerkers is verplicht. Toolbox bijeenkomsten zijn daarvoor een prima instrument. Ze zijn kort, krachtig en gaan over één specifiek, aan het werk gerelateerd onderwerp. De diversiteit van uw toolboxmeeting wordt hier gecontroleerd, geregistreerd en beheerd.

Voordelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Alle benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) worden in een overzicht geplaatst. Locatie, uitgifte, vervanging, gebruik en geldigheid kunnen worden beheerd. Iedere PBM wordt gekoppeld aan een specifiek persoon. U kunt direct zien wie over welke PBM’s beschikt. Alle PBM’s kunt u eenvoudig laten aansluiten op de functierisico’s.

Voordelen

Inentingen medewerkers

Als een medewerker tijdens het werk de kans loopt om besmet te raken met bijvoorbeeld hepatitis of tetanus, dan moet u vaccinaties aanbieden om deze kans te minimaliseren. Bij het onderdeel vaccinatie geeft u aan welke medewerkers ingeënt zijn, waarvoor en met welke frequentie/geldigheid. Het beheer van inentingen is zodoende geborgd.

Voordelen

Veiligheidsinstructies

U kunt uw veiligheidsinstructies gestructureerd beheren. De BOLbox maakt gebruik van een overzichtelijk en duidelijke mappenstructuur. Hier kunt u meerdere documenten uploaden of downloaden. Aan ieder document kunt u een versienummer toewijzen. Op die manier raakt u geen documenten kwijt en staat alles in één centraal systeem.

Voordelen

Keuringen

Alle het gereedschap, materialen, materieel en tractiemiddelen kunt u toevoegen in de BOLbox. Ieder item moet gekeurd worden om te zorgen dat het gebruik ervan veilig en verantwoord is. Daarom moet u deze items op tijd laten keuren. Doordat wij een stoplichtprincipe hebben toegepast ziet u in één oogopslag welke keuringen nog geldig zijn, bijna aflopen of (opnieuw) moeten worden uitgevoerd.

Voordelen

Bedrijfshulpverlening

Het onderdeel ‘bedrijfshulpverlening’ geeft u inzicht waarop BHV georganiseerd is binnen uw organisatie. Het laat een totaaloverzicht zien, maar ook per locatie, tot op het niveau van de mensen, middelen en procedures. Ook kunt u BHV-functies, brandblussers, verbandtrommels, AED’s en BHV-plannen toevoegen, aanpassen of verwijderen. Om BHV vlot te laten verlopen is het ook belangrijk om te oefenen (aangekondigd of onaangekondigd). Met de BOLbox kunt u dit makkelijk analyseren.

Voordelen

Bedankt voor het aanvragen offerte!