Directe communicatie
met de buitendienst!

Een gebruiksvriendelijke Arbo App/veiligheidsapp die op ieder mobiel apparaat gebruikt kan worden en medewerkers altijd en overal toegang geeft tot veiligheids-voorschriften, instructies en berichten vanuit de BOLbox, arbobeheersysteem!

Veiligheidsapp; ARBO App!

Altijd direct toegang tot de juiste veiligheidsinfo!

Werken brengt altijd veiligheids- en gezondheidsrisico’s met zich mee. Dit geldt zeker voor werknemers die in de openbare ruimte werken. Voor hen moet duidelijk zijn wat de risico’s en gevaren zijn en welke veiligheidsvoorschriften daarbij gelden.

Met de Veiligheidsapp; ARBO App! informeert en maakt u medewerkers bewust vanuit één centrale omgeving over onder andere:

Een greep uit de functionaliteiten van de Arbo App

Flora en Fauna

Bij beheer en onderhoud werkzaamheden wordt een ecologisch werkprotocol opgesteld en een checklijst welke in moet gaan op de te treffen maatregelen en voldoende specifiek zijn om flora en fauna risico's te voorkomen of te beperken.

VGM introductie

U bent volgens de Arbowet verplicht uw medewerkers voor te lichten over de risico's die komen kijken bij het uitvoeren van werkzaamheden. Ook dient u hen te informeren over de maatregelen die gelden om veilig met respect voor het milieu te werken.

PBM instructies

Persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt wanneer het niet mogelijk is gevaren aan de bron weg te nemen, te isoleren of met behulp van collectieve maatregelen weg te nemen. Met de App voorziet u medewerkers van een duidelijke instructie.

Omgaan met agressie

Medewerkers kunnen bij het uitvoeren van werkzaamheden in aanraking komen met verschillende soorten agressief of onacceptabel gedrag. Hierbij kunt u denken aan verbaal, fysiek of non-verbaal grensoverschrijdend gedrag.

Hulplijnen

In geval van nood, problemen of calamiteiten moeten medewerkers snel en adequaat kunnen handelen. Hierbij speelt communicatie een belangrijke rol. Met de App ARBO Eerst! weten uw medewerkers direct wie er ingelicht dient te worden.

Melden werkincidenten

Om veiligheidsinstructies en richtlijnen binnen een organisatie te verbeteren is het van groot belang (bijna) ongevallen en andere incidenten te melden en te registreren. Deze situaties kunnen in de toekomst voorkomen worden.

LMRA

De last minute risico analyse dienen medewerkers uit te voeren als laatste controle op de werkplek om er zeker van te zijn dat alle gevaren en risico's in beeld zijn en de juiste maatregelen zijn getroffen.

Alleen werken

Alleen werken brengt een verhoogd risico met zich me. Er is geen collega om op terug te vallen als er iets misgaat. Met de App ARBO Eerst! zorgt u er voor dat de persoon die alleen werkt zich hiervan bewust is.

Interesse in onze veiligheidsapp? Neem contact met ons op!

Kijk hoe wij jouw organisatie kunnen helpen met het verbeteren van jullie veiligheidsprocessen en Arbo registraties met het arbobeheersysteem en Arbo App!

Flora en Fauna

Bij beheer en onderhoudswerkzaamheden wordt een ecologisch werkprotocol opgesteld en een checklijst welke in moet gaan op de te treffen maatregelen en voldoende specifiek zijn om flora en fauna risico’s te voorkomen of te beperken.

De medewerker(s) kunnen na de schouwing direct in de APP de gegevens in de digitale checklijst verwerken en worden automatisch opgeslagen!

Het bijbehorende werkprotocol is ook in de APP digitaal beschikbaar en kan kan als naslagwerk door de medewerker(s) geraadpleegd worden.

VGM introductie

Als werkgever bent u volgens de Arbowet verplicht uw medewerkers voor te lichten over de risico’s die komen kijken bij het uitvoeren van werkzaamheden. Tevens dient u hen te informeren over de maatregelen die gelden om VeiligGezond en met respect voor het Milieu te werken. Met de App ARBO Eerst! hebben uw medewerkers overal toegang tot de veiligheidsinstructies die van toepassing zijn op de werkplek van dat moment.

PBM instructies

Persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt wanneer het niet mogelijk is gevaren aan de bron weg te nemen, te isoleren of met behulp van collectieve maatregelen weg te nemen. Met de App ARBO Eerst! voorziet u medewerkers van een duidelijke instructie over hoe zij persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken om goed beschermd tegen deze gevaren kunnen werken.

Omgaan met agressie

Medewerkers kunnen bij het uitvoeren van werkzaamheden in aanraking komen met verschillende soorten agressief of onacceptabel gedrag. Hierbij kunt u denken aan verbaal, fysiek of non-verbaal grensoverschrijdend gedrag. Wanneer een dergelijke situatie zich voordoet is het van belang dat de medewerker weet hoe te handelen om verdere escalatie te voorkomen. Met de App ARBO Eerst! kunt u regelmatig aandacht vragen voor omgang met agressie, zodat medewerkers getraind blijven in het bewust handelen in dit soort situaties.

Hulplijnen

In geval van nood, problemen of calamiteiten moeten medewerkers snel en adequaat kunnen handelen. Hierbij speelt communicatie een belangrijke rol. Met de App ARBO Eerst! weten uw medewerkers direct wie er ingelicht dient te worden en hoe deze personen bereikbaar zijn. Zo verkort u de reactietijd en blijven de gevolgen beperkt.

Melden werkincidenten

Om veiligheidsinstructies en richtlijnen binnen een organisatie te verbeteren is het van groot belang (bijna) ongevallen en andere incidenten te melden en te registreren. Hierdoor kunnen situaties in de toekomst voorkomen worden. Met de App Arbo Eerst! heeft u een praktische oplossing, waarmee iedere medewerker bij een (bijna) ongeval of incident op een eenvoudige manier melding kan maken en er ook direct een registratie plaatsvindt in de BOLbox.

LMRA

De last minute risico analyse dienen medewerkers uit te voeren als laatste controle op de werkplek om er zeker van te zijn dat alle gevaren en risico’s in beeld zijn en de juiste maatregelen zijn getroffen.

Met de ARBO Eerst! app houdt u medewerkers bewust van deze richtlijn en kunt u medewerkers ook verplichten de LMRA te registreren als de risico’s van de werkzaamheden daar om vragen.

Alleen werken

Alleen werken brengt een verhoogd risico met zich me. Er is geen collega om op terug te vallen als er iets misgaat. Met de App ARBO Eerst! zorgt u er voor dat de persoon die alleen werkt zich hiervan bewust is.

Door voorlichting, training en het nemen van de juiste maatregelen kunnen de werkzaamheden toch verantwoord uitgevoerd worden. Mocht er toch iets mis gaan, dan kan de medewerker een alert uitsturen naar andere collega’s.

Bedankt voor het aanvragen offerte!