Bekwame medewerkers zijn tevreden medewerkers

In een organisatie heeft iedere medewerker zijn of haar eigen taak. Ook al werkt de één buiten en de ander alleen maar op kantoor. Maar ze hebben allemaal één ding gemeen. Tijdens het werk lopen zij risico. De ene medewerker meer dan de ander, maar het staat vast: iedereen krijgt tijdens zijn of haar werk te maken met een bepaald risico.

Om goed met deze risico’s om te kunnen gaan en ongevallen of ziekte te voorkomen, moeten de medewerkers hiervoor een passende opleiding krijgen. Hoe meer medewerkers uw organisatie heeft, hoe lastiger het is om al deze verschillende opleidingen te organiseren en te registreren.

Arbo & vakbekwaamheid

Iedere organisatie heeft te maken met de Arbowet. Deze wet heeft invloed op de arbeidsomstandigheden van uw medewerkers en het stelt ook dat de werkgever een zorgplicht heeft naar haar medewerkers toe. Aan deze zorgplicht kan onder andere door middel van opleidingen worden voldaan. Opleidingen zijn bedoeld om de vakbekwaamheid van uw medewerkers te waarborgen. Hierdoor is hun kennis altijd up-to-date!

Risico analyses

Door Functie-Risico Profielen (FRP) op te stellen, weet u welke arbeidsrisico’s gepaard gaan met welke functie. Door deze risicoprofielen op te stellen kunt u exact bepalen wie welke PBM’s, opleidingen en/of inentingen nodig heeft. Daarnaast wordt gekeken welk PMO (Preventief Medisch Onderzoek) nodig is en met welke frequentie dit herhaald dient te worden. Al deze gegevens worden dan de minimale norm om veilig en gezond te kunnen werken. Bij het aannemen van nieuwe medewerkers kunt u exact berekenen hoeveel uw organisatie moet investeren om te voldoen aan de minimale eis.

Extra gemotiveerd

Wanneer uw organisatie investeert in medewerkers, wordt dat gewaardeerd. Dit laat zien dat u een toekomst voor ze hebt binnen de organisatie. Hierdoor neemt ook de betrokkenheid van de medewerker toe. Dit resulteert ook in een positief effect op het ziekteverzuim!

Betere prestatie

Door opleidingen te volgen wordt de kennis up-to-date gehouden. Door bewustwording te creëren kunnen veelvoorkomende risico’s en gevaren preventief voorkomen worden. Zo wordt een veilige en gezonde werkethiek genormaliseerd. Door het volgen van interactieve opleidingen krijgen uw medewerkers feedback om in de praktijk toe te passen. Daar worden niet alleen zij beter van, maar ook uw organisatie!

Registratie systeem

Het registreren van deze opleidingsgegevens geeft u inzicht in welke opleidingen uw medewerkers hebben afgerond en welke opleidingen komende jaren op de planning staan. Ook kunt u zien welke kwalificaties toegewezen zijn aan welke medewerker. Nog belangrijker, de gegevens tonen u welke kwalificaties (gaan) verlopen. Met een registratiesysteem, zoals de BOLbox, hoeft u nooit meer adhoc te plannen, maar gaat u strategisch te werk.

2018-04-19T15:39:58+00:00