About Jamie

This author has not yet filled in any details.
So far Jamie has created 10 blog entries.

Jaarlijks keuringen? Registreer iedere keuring.

Het keuren van (arbeids)middelen is belangrijk om schade en letsel te voorkomen. Denk ook aan brand, kortsluiting, maar ook aan tijdsverlies. Door goed en tijdig te keuren kan geborgd worden dat machines werkend zijn en blijven. Uit ervaring weten we dat organisaties en bedrijven vaak jaarlijks hun middelen keuren. Voor een aantal zaken is een [...]

Jaarlijks keuringen? Registreer iedere keuring. 2018-05-03T16:32:37+00:00

Weet u waar de volgende toolbox over gaat?

Uw bedrijfsvoering is gebaat bij continue aandacht op veiligheid, gezondheid en milieu (VGM). Om de kans op gevaarlijke situaties en ongelukken te verminderen is het belangrijk om deze onderwerpen regelmatig te bespreken met uw medewerkers. Dit kan gerealiseerd worden door het geven middel van een toolboxmeeting. Deze methodiek is bedoeld om veiligheid, gezondheid en milieu [...]

Weet u waar de volgende toolbox over gaat? 2018-04-24T09:50:28+00:00

Bekwame medewerkers zijn tevreden medewerkers

In een organisatie heeft iedere medewerker zijn of haar eigen taak. Ook al werkt de één buiten en de ander alleen maar op kantoor. Maar ze hebben allemaal één ding gemeen. Tijdens het werk lopen zij risico. De ene medewerker meer dan de ander, maar het staat vast: iedereen krijgt tijdens zijn of haar werk te [...]

Bekwame medewerkers zijn tevreden medewerkers 2018-04-19T15:39:58+00:00

Cloud applicatie, wat zijn de voordelen?

BOLbox is een applicatie dat is ontwikkeld door BOL training en advies en draait volledig in de cloud. Deze online tool is onder andere te gebruiken wanneer u te maken heeft met het beheren van keuringen, het opleiden van personeel en documenten beheer. BOLbox biedt een krachtige oplossing om te voldoen aan de Arbowetgeving en [...]

Cloud applicatie, wat zijn de voordelen? 2017-12-05T15:36:32+00:00

Arbo in Bedrijf 2016: aandacht voor preventie moet omhoog

Uit de monitorrapportage Arbo in Bedrijf 2016 van de Inspectie SZW blijkt dat bedrijven die de arboverplichtingen, zoals het maken van een RI&E en ervoor zorgen dat er arbodeskundigen aanwezig zijn, beter naleven ook significant vaker hun arbeidsrisico’s beheersen. Vooral het hebben van een RI&E met plan van aanpak en de betrokkenheid van medewerkers bij [...]

Arbo in Bedrijf 2016: aandacht voor preventie moet omhoog 2017-05-31T16:53:50+00:00

Is jaarlijks keuren een verplichting?

In onze BOLbox is het mogelijk om keuringen van materialen en PBM’s toe te voegen. Wanneer een product opnieuw gekeurd moet worden dan wordt dit op het dashboard automatisch weergegeven. Waarom keuren? Het keuren van middelen is belangrijk om schade en letsel te voorkomen. Denk ook aan brand, kortsluiting, maar ook aan tijdsverlies. Door goed te [...]

Is jaarlijks keuren een verplichting? 2017-05-03T10:41:23+00:00

Nieuwe Europese verordening voor persoonlijke beschermingsmiddelen: hoe ver zijn we?

Fabrikanten en distributeurs hebben grote zorgen over de voortgang van het implementatieproces. Want tot dusver zijn slechts enkele certificeringsinstanties geaccrediteerd om persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de nieuwe verordening te toetsen en te certificeren. Die certificeerders hebben dus nog wat huiswerk te doen. Ook arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen moeten zich tijdig inwerken in de verordening, om goed te kunnen beoordelen of het PBM-regime in hun bedrijf [...]

Nieuwe Europese verordening voor persoonlijke beschermingsmiddelen: hoe ver zijn we? 2017-04-26T11:33:02+00:00

Wijzigingen Arbowet 2017, wat is belangrijk?

Wat kunt u verwachten van de wijziging van de Arbowet, die vanaf 1 juli 2017 ingaat? De nieuwe Arbowet richt zich met name op betere preventie. De regering wil beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten zoveel mogelijk voorkomen. Vooral het vermijden van een te hoge werkdruk is uiterst belangrijk. Wat betekent dit voor HR, de preventiemedewerkers, OR [...]

Wijzigingen Arbowet 2017, wat is belangrijk? 2017-04-06T13:17:46+00:00

NEN 8112:2017, de nieuwe norm voor uw bedrijfsnoodorganisatie

De nieuwe NEN 8112:2017 norm is gepubliceerd. Deze norm gaat in op de realisatie van een (brand)veilige organisatie. Een (brand)veilige organisatie berust op drie pijlers: BHV, bouwkundige en installatietechnische voorzieningen. Tot dit jaar moesten hiervoor drie aparte normen worden geraadpleegd. Maar met de komst van NEN 8112:2017 is dit verleden tijd: alle pijlers worden vanaf [...]

NEN 8112:2017, de nieuwe norm voor uw bedrijfsnoodorganisatie 2017-12-05T15:36:32+00:00

Eindrapportage toezicht Inspectie SZW bij bedrijven in de afvalsector

De afgelopen jaren hebben bedrijven in de afvalsector op aandringen van de Inspectie SZW hard gewerkt aan een veilige werkomgeving voor hun werknemers. Daarin is veel verbeterd. Echter het aantal ongevallen in de sector blijft hoog. De arbeidsrisico’s in deze sector blijven heel veel aandacht nodig hebben. Dit staat in de “Eindrapportage Programma Afval” dat [...]

Eindrapportage toezicht Inspectie SZW bij bedrijven in de afvalsector 2017-12-05T15:36:32+00:00