Home 2018-02-16T16:51:03+00:00

De online oplossing voor uw organisatie!

De BOLbox is een online applicatie van BOL training en advies. Het is ontstaan uit de jarenlange ervaring van BOL training en advies binnen overheidsinstanties, bouw en industrie.

Tot op de dag van vandaag constateren we dat er binnen organisaties nog steeds behoefte is aan een digitaal beheerssysteem, om inzicht te hebben in de juiste kwalificaties van medewerkers, deze op tijd te kunnen trainen, keuringen van materiaal en materieel te borgen en te voldoen aan de Arbowetgeving. Dit en veel meer treft u in de BOLbox.

De BOLbox zorgt ervoor dat alle relevante Arbo gerelateerde informatie op iedere gewenste werkplek toegankelijk, veilig en gestructureerd kan worden beheerd.

1809, 2017

Cloud applicatie, wat zijn de voordelen?

BOLbox is een applicatie dat is ontwikkeld door BOL training en advies en draait volledig in de cloud. Deze online tool is onder andere te [...]

106, 2017

Arbo in Bedrijf 2016: aandacht voor preventie moet omhoog

Uit de monitorrapportage Arbo in Bedrijf 2016 van de Inspectie SZW blijkt dat bedrijven die de arboverplichtingen, zoals het maken van een RI&E en ervoor [...]

305, 2017

Is jaarlijks keuren een verplichting?

In onze BOLbox is het mogelijk om keuringen van materialen en PBM’s toe te voegen. Wanneer een product opnieuw gekeurd moet worden dan wordt dit op [...]

De voordelen van de BOLbox

100% in de cloud

  • Geen softwarematige installatie
  • Gegevens worden veilig opgeslagen
  • Vanuit iedere werkplek bereikbaar
BOLbox-centraal systeem

Centraal systeem

  • Alle Arbo-processen geborgd
  • Digitaal archief van documenten
  • Digitaal trainingsoverzicht van medewerkers
Wet- en Regelgeving

Wet- en regelgeving

  • Alle keuringen en registraties bijeen
  • BHV-organisatie up-to-date
  • Actuele informatie direct beschikbaar

Voor wie?

Met de inzet van de BOLbox is alle relevante en gearchiveerde informatie op ieder moment en vanaf elke werkplek beschikbaar. U kunt u zodoende direct en snel beschikken over kritische gegevens om uw bedrijfsvoering te beheersen. Bovendien bereikt alle informatie de organisatie langs verschillende kanalen. Tevens bevindt het zich vaak op veel locaties en afdelingen. De BOLbox zorgt ervoor dat deze, niet-gestructureerde informatie veilig, toegankelijk en beheersbaar is.

BOLbox-Buitendiensten

Buitendiensten

De buitendienst is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van haar objecten in de openbare ruimte. Belangrijk is dat het onderhoud van de bedrijfsmiddelen (assets) op orde is en dat de medewerkers de juiste kennis en vaardigheden bezitten. Inentingen, voorlichting,  BHV, CCV nascholing wordt met de BOLbox allemaal inzichtelijk en beheersbaar gemaakt en nog veel meer!

VCA gecertificeerd

VCA bedrijven

Bij VCA certificering is de borging van veiligheid, gezondheid en milieuregels belangrijk. Het naleven van deze regels is essentieel.  Zo dienen de keuringen van arbeidsmiddelen op orde te zijn. Zowel voor de organisatie als bij de audits door de Certificerende Instantie zijn alle VCA eisen direct beschikbaar en inzichtelijk. De BOLbox ondersteunt u daarbij.

MKB

MKB

Ook deze ondernemers dragen zorg voor hun medewerkers, zodat zij veilig en gezond kunnen (blijven) werken. De BOLbox helpt u hierbij, doordat u direct alle kwalificaties van uw medewerkers, keuringen van gereedschappen en registraties kan beheren en beheersen. Met deze tool zijn alle administratie en documentatie digitaal opgeborgen in één centraal systeem.

Tijd voor een demonstratie

Tijdens een demonstratie komt onze specialist persoonlijk naar u toe om de BOLbox toe te lichten. Ook zullen wij uitleggen op welke manier het toegepast kan worden binnen uw organisatie en wat daar het voordeel van is. Op dat moment kunt u ook vragen stellen over de BOLbox. Vraag daarom vrijblijvend onze demonstratie aan!

Onze klanten